Lammaa Magarsaa

“Otoo ummanni corroqa dhugu maallaqa mootummaan projektoota bishaaniitiif remade saamuu olitti yakki malaammaltummaa garaa jabeenyaan hojjatamu maaltu jira.malaammaltummaan maallaqa saamuu oliitti lubbuu hawaasa keenyaa sadarkaa gaaga’uu irra gahuusaa hubannee qabsoo farra malaammaltummaa walirraa hin cinne cimsuun gaggeessuun dirqama tokkoon tokkoo keenyaati.”

Haasawa perezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo lammaa magarsaa
Tibbana wayta bu’aa qorannaa hubannoo fi gochaa malaammaltummaa yuniversiitii saayinsii fi teknoolojii adaamaa irraa fuudhan taasisan keessaati.

Advertisements