*Qubee Afaan Oromoo teeknooloojii Addunyaa faana wal simatee bifa gaarii ta’een hojjechaa jiru kana maaliif akka arganitti jijjiiruun barbaachise?

*Hawaasni Oromoo ammam itti amane?

*Jijjiiramuun tartiiba qubee Afaan Oromoo kun akkami isinitti tole moo? Isin mufachiisa?

 

 

 

Advertisements