Image may contain: 1 person, phone

Via Abdisa Bencha Jara

#OROMOKOO….. #Share Gochuun Waliif Dabarsuun Dirqama Oromummaati…Wal Malee Maal Qabna


Pirojektiin CCT-Cities Controlling Tool kun Bara darbe Dhaabata NGO #DOT Ethiopiajedhamuun Dorgommii qophaaye kan #Itoopiyaa Bakka bu’ee akka addunyaatti #RUWANDATTi gaggeefamu irratti osoo dorgomee, #Sabaahimaalee(media) biyya keessaa heddu wajjiin gaaffiif deebiif affeeramee osoo jiru irraa #hidhamee na darbee addaan cite.

Amma kunoo akka Idil-Addunyaatti Dhaabbata “YCEC” jedhuuf dhiyeessinaan Marsaa duraa darbee #Filannoo ummataatiif dhiyaatee jira. Fiannicha mooyuuf #FILANNOO Keessan qofatu na barbaachisa.
Mee eessa jirtu kaa, Natti Agarsiisaa:

Kana irratti na deeggaruuf #Tartiiba Kana Hordofaa!
Hidhaa(link) kana banaa.
https://www.entrepreneurship-campus.org/ideas/14/6604/#vote-container

Tarartiiba armaan Gadii Hordofaa:
1) Barreeffama #Saanduqa Keessa jiru barreessaa
2) #Vote isa Jechu filadhaa
3) #Comment keessan barreessaa

Abdisa Bencha Jara
Founder and Director of OROMO ICT
IT Specialist[App developer, Web designer and Consultant]
OROMO ICT
Mob:
E-mail: abdisabnch39@gmail.com / info@oroict.com
web: www.oroict.com

Advertisements